13 mln zł dotacji na remonty cerkwi

Język nagrania - polski

Arcybiskup Abel i minister Monika Smoleń2 maja w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z tytułu podpisania umowy na dotację realizacji projektu naszej diecezji Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi. Z ramienia naszej diecezji umowę parafował JE Ekscelencja Arcybiskup Abel, a ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsekretarz stanu Monika Smoleń. Beneficjent dotacji jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. W ramach projektu planowane są remonty cerkwi na terenie woj. lubelskiego:

  • Hrubieszów – zabytkowa cerkiew pw. Zaśnięcia NMP
  • Kobylany – cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z otoczeniem
  • Lublin – zabytkowy mur ogrodzeniowy przy cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
  • Sławatycze – zabytkowa cerkiew pw. Opieki Matki Bożej
  • Tomaszów Lubelski – zabytkowa cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

oraz na terenie woj. podlaskiego:

  • Białowieża – cerkiew św. Mikołaja wraz z otoczeniem
  • Grabarka – cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość.

W konferencji wzięli udział zarówno oficjele lubelscy jak i z woj podlaskiego. Poniżej prezentujemy skrót z konferencji prasowej – wypowiedzi minister Moniki Smoleń, a także ordynariusza diecezji Arcybiskupa Abla.