Kazanie na czwartą niedzielę przygotowawczą

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na czwartą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu wygłosił w lubelskiej katedrze ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś