1938 – otwarcie koncertu galowego

Język nagrania: polski i ukraiński

Grzegorz KuprianowiczKoncert galowy we Włodawie otworzył Grzegorz Kuprianowicz – prezes Towarzystwa Ukraińskiego. Tegoroczne centralne uroczystości obchodów 75 rocznicy burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu odbywały się w listopadzie: 20 – we Włodawie i 21 – w Holeszowie. W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalny Wołyńskiego Towarzystwa Chołmszczyna oraz Chór Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej Wołyńskie Dzwony z Łucka.