Dyplom uznania dla turkowickich mniszek

Bizantyjskie śpiewy turkowickich mniszek to kulturowa perełka i europejski unikat. Działalność chóru została doceniona przez marszałka województwa lubelskiego, który przy okazji koncertu w Lublinie w ramach festiwalu Wielokulturowy Lublin 2015 wręczył siostrom dyplom uznania. Więcej→