Sztuka pisania ikon

W czasie ostatniej trzeciej edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” miał miejsce bardzo ciekawy warsztat pt. „Sztuka pisania ikon – warsztat dobrych praktyk ikonograficznych”. Więcej→

Słowo, obraz, śpiew …

Prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił bardzo ciekawy wykład, zamykający III edycję festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” Więcej→

1 z 212