Słowo, obraz, śpiew …

Prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił bardzo ciekawy wykład, zamykający III edycję festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” Więcej→