Prawdziwe oddawanie czci Krzyżowi

Sergiej Aleksiejewicz Meczow w życiu doczesnym był protojerejem, a teraz jest świętym i męczennikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Swoim życiem św. Sergiej Meczow pokazuje nam jak w rzeczywistości trzeba nieść na podobieństwo Chrystusa swój krzyż.  Więcej→