Święto Wprowadzenia Bogurodzicy Do Świątyni

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Wprowadzenie Bogarodzicy do świątyniWierni prawosławni posługujący się kalendarzem gregoriańskim (nowy styl) 21 listopada obchodzą święto Wprowadzenia Bogurodzicy Do Świątyni. W naszej diecezji tego dnia uroczystości odbywają się m.in. w cerkwi katedralnej. W 2011 roku w lubelskich uroczystościach wziął udział arcybiskup Kallistos (Ware),  metropolita Dioklei – wybitny prawosławny teolog. Zapraszamy do wysłuchania troparionu i kondaktionu święta oraz Boskiej Liturgii.

Nagranie zarejestrował Danyło Jaryj.