80. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie

Język nagrania - ukraiński

80. rocznica Wielkiego Głodu na UkrainieZapraszamy do wysłuchania wykładu dr. Mikołaja Roszczenki pt. „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933 r. – przyczyny i współczesne oceny”. Został on wygłoszony 24 listopada 2013 r. w prawosławnej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie podczas lubelskich uroczystości żałobnych w 80. rocznicę Wielkiego Głodu. Tego dnia zebrani uczestniczyli w panachydzie (nabożeństwie żałobnym) za ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie, obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w Lublinie oraz film „Żniwa rozpaczy” („Жнива розпачу”) Swjatosława Nowyćkiego. Organizatorami uroczystości zrealizowanych dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji RP były: Lubelski Oddział Towarzystwa Ukraińskiego oraz prawosławna parafia św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.