Abp Abel o Przemienieniu Pańskim

Język nagrania - polski

Ikona Przemienienia PańskiegoPrezentujemy materiał z 2009 roku, w którym Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel mówi o trojakim znaczeniu święta Przemienienia Pańskiego. To jedno z dwunastu wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej ma szczególny charakter na Św. Górze Grabarce, wyjątkowe znaczenie dla lubelskiej katedry, jak i przybiera jeszcze inną  perspektywę dla niewielkiego Kryłowa.  W tej ostatniej miejscowości cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego zburzono w 1938 roku. W 2009 roku, w miejscu nieistniejącej świątyni pierwszy raz od 70 lat, odprawiono nabożeństwo.

 

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.