Akatyst do św. Onufrego

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Akatyst do św. OnufregoTo tytuł wydawnictwa muzycznego, na którym zarejestrowano pieśni akatystu do św. Onufrego w wykonaniu mnichów ze Stauropigialnego Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Na płycie zamieszczono aż 27 pięknych prawosławnych modlitw i pieśni. Na naszym portalu prezentujemy trzy z nich. Zachęcamy do wysłuchania całości tego ciekawego wydawnictwa. W celu jego nabycia prosimy o kontakt klasztjabl@interia.pl.

Ludowe przekazy głoszą, że nad Bugiem, gdzie obecnie wznosi się monaster, ukazał się zdziwionym rybakom św. Onufry i wypowiedział prorocze słowa: „w tym miejscu będą sławić imię moje”. Wkrótce po tym cudownym wydarzeniu przypłynęła tu Ikona Świętego, który ukazał się rybakom. Wieść o nowym cudownym wydarzeniu lotem błyskawicy obiegła pobliskie wsie i na miejsce cudu przybyła procesja z prawosławnym kapłanem i właścicielem ziemskim okolicznych posiadłości. Ikonę ustawiono pod dębem i wszyscy w uniesieniu wzywali: „Święty Ojcze Onufry módl się za nami”.

W tym odludnym miejscu, otoczonym borem i niebezpiecznymi mokradłami, nie można było pozostawić ikony bez należytej ochrony, toteż kilku mężczyzn postanowiło nie opuszczać tego miejsca i pełnić straż przy „darze niebiańskim”. Po kilku zaledwie dniach stanęła w tym miejscu kapliczka i w niej umieszczono ikonę. Niebawem powstała pustelnia, która z czasem przekształciła się w monaster pod wezwaniem św. Onufrego Wielkiego – pustelnika egipskiego.

Historycy datują ikonę na XII-XIII wiek. Malowana jest na kredowym podkładzie, na cyprysowej skalnej desce o wymiarach 112 x 75 cm. Pokrywa ją srebrna „koszula” z wygrawerowanymi konturami drzew i rzeki Bug. Cała postać świętego jest widoczna, choć nieco przyciemniona. Św. Onufry jest przedstawiony w pozycji stojącej, z długą siwą brodą, sięgającą niżej kolan i sprawiającą wrażenie splecionej w warkocz. Cała postać promienieje blaskiem koncentracji modlitewnej. Ikona św. Onufrego umieszczona jest w głównej świątyni Monasteru Jabłeczyńskiego, w pierwszym rzędzie ikonostasu, z prawej strony.

Mnisi ze Stauropigialnego Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.