Apel Abp Abla w sprawie wojny na Ukrainie

Władyka Abel zaprasza na III edycję festiwalu

Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie aktualnie przeżywają tragedię wojny. JE Arcybiskup Abel przygotował apel do umiłowanych w Chrystusie Czcigodnych Księży, Sióstr zakonnych, Braci i Sióstr diecezji lubelsko-chełmskiej. Publikujemy skany tego oficjalnego dokumentu z języku polskim i ukraińskim.


Umiłowani w Chrystusie Czcigodni Księża, Siostry zakonne, Bracia i Siostry diecezji lubelsko-chełmskiej

Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie aktualnie przeżywają tragedię wojny. To bardzo bolesne i trudne dla nich doświadczenie jest dla nas wezwaniem do żarliwego modlitewnego wołania do Boga w Trójcy Przenajświętszych Osób o dar pokoju.

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę budzi w nas zarówno poczucie zagrożenia, jak i głęboki sprzeciw. Zostały bowiem pogwałcone nie tylko prawa gwarantujące suwerenność i niezależność Ukrainy, ale również fundamentalne prawo człowieka do życia.

Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, aby zachowywać prawo Boże oraz miłować naszych Bliźnich. Sam Chrystus stawia przed nami zadanie bycia ludźmi pokoju. Jesteśmy błogosławieni, jeśli czynimy pokój (por. Mt 5,9).

W tym szczególnym czasie próby, począwszy od Niedzieli o Sądzie Ostatecznym, 27 lutego 2022 roku, podczas każdej Boskiej Liturgii oraz innych nabożeństw – niech z mojego błogosławieństwa będzie włączone do ektenii usilnej (sc. sugubej) wezwanie o pokój na Ukrainie.

Zwracam się z apelem do Was Bracia i Siostry, a zwłaszcza do duchownych, abyście udzielali wszelkiej potrzebnej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Z nadzieją pamiętajmy wszyscy o słowach Psalmisty: „Pan da siłę swojemu ludowi, Pan pobłogosławi swój lud pokojem” (Ps 29, 11).

Jednocześnie zapewniamy naszych Braci i nasze Siostry z walczącej Ukrainy o stałym wsparciu modlitewnym oraz gotowości pomocy tym, którzy już są lub przybędą na teren naszej diecezji.

Nie ustawajmy w żarliwych prośbach kierowanych do wszechmogącego Stwórcy i Zbawiciela o miłosierdzie dla nas prawosławnych chzreścijan oraz o pokój na całym świecie dla dobra świętych Kościołów Bożych.

Z błogosławieństwem
Abel
Arcybiskup Lubelski i Chełmski

 

Apel Abp Abla w sprawie wojny na Ukrainie w języku polskim

Apel Abp Abla w sprawie wojny na Ukrainie w języku ukraińskim

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close