Arcykapłańska modlitwa Jezusa

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim przypada święto Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego. W tym dniu jest czytana Ewangelia wg św. Jana Arcykapłańska modlitwa Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w lubelskiej katedrze wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś..

Arcykapłańska modlitwa Jezusa

1. W tym czasie, wzniósłszy Jezus oczy swe ku niebu, rzekł: – Ojcze, godzina nadeszła. Uwielbij swego Syna, aby Syn Ciebie uwielbił
2. i aby wszystkiemu, co Mu dałeś, dał życie wieczne, wedle władzy, którą Mu dałeś nad wszelkim ciałem.
3. Tym zaś jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
4. Ja uwielbiłem Cię na ziemi, dokonawszy dzieła, które Mi powierzyłeś, abym je wykonał.
5. A teraz uwielbij Mnie Ty, Ojcze, u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, nim świat zaistniał.
6. Twoje imię objawiłem ludziom, których Mi dałeś ze świata; byli Twoi, a Ty Mi ich dałeś i Słowa Twego strzegli.
7. Teraz poznali, że wszystko, co Mi dałeś, jest od Ciebie;
8. albowiem Słowa, które Mi dałeś, dałem im, a oni przyjęli i poznali prawdziwie, że od Ciebie przyszedłem, i uwierzyli, że to Ty Mnie wysłałeś.
9. Ja proszę za nimi; nie za świat proszę, ale za tych, których Mi dałeś, bo Twoimi są.
10. I wszystko Moje Twoim jest, a Twoje – Moim, i w nich jestem uwielbiony.
11. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, Ja zaś idę do Ciebie. Ojcze Święty, ustrzeż w imię Twoje tych, których Mi dałeś, aby byli jedno jak My.
12. Gdy byłem z nimi, strzegłem w Twoje imię tych, których Mi dałeś, i ochroniłem, i nikogo z nich nie straciłem, prócz syna zatracenia – aby się Pismo wypełniło.
13. Teraz zaś idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby w nich radość Moja była zupełna.

J 17, 1-13; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.