Athos – kuźnia duchowości

Język nagrania - polski

Arcybiskup AbelWładyka Abel świętą Górę Athos w Grecji nazywa kuźnią prawosławnej duchowości. Athos – republika mnichów, zlokalizowana na półwyspie w północnej Grecji, jest centrum orthodoksyjnego monastycyzmu o ogromnym znaczeniu dla życia duchowego prawosławnych chrześcijan na całym świecie. Władyka objaśnia nam istotę  i fenomem tego jakże ważnego miejsca.

Władyka Abel dzieli się również swoimi przeżyciami z ostatniej pielgrzymki duchowieństwa z naszej diecezji na świętą Górę Athos.