Biesiada Ukraińska w Lublinie

Język nagrania: polski i ukraiński

Biesiada Ukraińska w LublinieW dniu święta Pięćdziesiątnicy 23 czerwca w Lublinie odbyła się Biesiada Ukraińska – święto prawosławnej ukraińskiej społeczności miasta. Każdego roku właśnie Biesiada Ukraińska kończy rok szkolny w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej, która funkcjonuje przy parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. W programie Biesiady Ukraińskiej znalazły się występy uczniów Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej poświęcone przede wszystkim Świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim. Ponadto zebrani mogli posłuchać koncertów pieśni ukraińskich w wykonaniu zespołów: „Czumaky” i „Chwyla” z Lublina oraz zespołu „Werwoczki” z Orli na Północnym Podlasiu.

W święcie uczestniczyli: prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wraz z zastępcą Katarzyną Mieczkowską-Czerniak, konsul Ukrainy w Lublinie Serhij Sydiuk, pełnomocnik wojewody  ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mariusz Kucharek. Organizatorami święta były: Towarzystwo Ukraińskie, parafia prawosławna św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Impreza została zrealizowana przy pomocy finansowej miasta Lublin oraz dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji RP.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.