Bizantyjskie Pieśni Wielkiego Tygodnia

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Bizantyjskie Pieśni Wielkiego Tygodnia – pod takim tytułem odbył się koncert Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Występ sióstr z Turkowic miał miejsce w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie 24 maja 2015 roku. Koncert odbył się w ramach cyklicznego festiwalu Wielokulturowy Lublin.

Bizantyjskie śpiewy turkowickich mniszek to kulturowa perełka. Jest to jedyny w Polsce i północno-wschodniej Europie żeński ośrodek śpiewu bizantyjskiego, którego działalność została doceniona w 2015 roku przez marszałka województwa lubelskiego. Z tego też tytułu po koncercie chór otrzymał dyplom uznania w postaci grawertonu. Poniżej prezentujemy zapis całego koncertu w 22 częściach.