Bogactwo i życie wieczne

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W czasie Boskiej Liturgii w ostatnią niedzielę w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Łukasza – bogactwo i życiewieczne. Jest to fragment dedykowany trzydziestej niedzieli po święcie Pięćdziesiątnicy. Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił wikariusz lubelskiej parafii katedralnej ks. dr Andrzej Konachowicz.

Bogactwo i życie wieczne

18. W tych dniach, pewien człowiek podszedł do Jezusa, kusząc (próbując) Go, i mówiąc: – Nauczycielu dobry, co czyniąc, odziedziczę życie wieczne?
19. Odrzekł mu Jezus: – Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
20. Przykazania znasz: Nie cudzołóż! Nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów fałszywego świadectwa! Czcij ojca swego i matkę swoją!
21. Ten zaś powiedział: – Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
22. Usłyszawszy to, Jezus rzekł mu: – Jeszcze jednego ci brak: wszystko, co masz, sprzedaj i rozdaj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach, i przyjdź, by pójść za mną!
23. On zaś usłyszawszy to, bardzo się zasmucił, był bowiem bardzo bogaty.
24. Jezus zaś widząc go bardzo zasmuconego, rzekł: – Z jakim trudem wchodzą majętni do Królestwa Bożego!
25. Łatwiej jest wielbłądowi wejść przez dziurkę igielną niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
26. Ci, którzy usłyszeli to, powiedzieli: – A kto może być zbawiony?
27. On zaś odrzekł: – Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

 

 Łk 18, 18 – 27; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.