Bogactwo i życie wieczne

Ewangelia

W dwudziestą ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o bogactwie i życiu wiecznym. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w lubelskiej katedrze wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Bogactwo i życie wieczne

18. I zapytał Go [pewien] dostojnik, mówiąc: – Nauczycielu dobry, co czyniąc, odziedziczę życie wieczne?
19. Odrzekł mu Jezus: – Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
Niedziela trzydziesta trzecia, o celniku i faryzeuszu: Rzecze Pan taką przypowieść:** Środa dwudziestego siódmego tygodnia: W tych dniach, przynoszono do Jezusa*** Niedziela trzydziesta: W tych dniach, pewien człowiek podszedł do Jezusa, kusząc (próbując) Go, i mówiąc:*
138
20. Przykazania znasz: Nie cudzołóż! Nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów fałszywego świadectwa! Czcij ojca swego i matkę swoją!
21. Ten zaś powiedział: – Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
22. Usłyszawszy to, Jezus rzekł mu: – Jeszcze jednego ci brak: wszystko, co masz, sprzedaj i rozdaj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach, i przyjdź, by pójść za mną!
23. On zaś usłyszawszy to, bardzo się zasmucił, był bowiem bardzo bogaty.
24. Jezus zaś widząc go bardzo zasmuconego, rzekł: – Z jakim trudem wchodzą majętni do Królestwa Bożego!
25. Łatwiej jest wielbłądowi wejść przez dziurkę igielną niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
Czytaj [Ewangelię] środy:
26. Ci, którzy usłyszeli to, powiedzieli: – A kto może być zbawiony?
27. On zaś odrzekł: – Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

 

Łk 18, 18-27; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.