Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

Ewangelia na Chrzest Pański

W dwunastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel.

 

Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

16. W tych dniach, pewien młodzieniec podszedł do Jezusa, kłaniając się Jemu, i rzecze: – Nauczycielu dobry, co dobrego mam uczynić, abym miał życie wieczne?
17. On odrzekł: – Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań.
18. Mówi Mu: – Jakich? Jezus rzekł: – Tych: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył,
19. czcij ojca i matkę oraz: – Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
20. Mówi Mu młodzieniec: Wszystko to zachowałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brak?
21. Rzekł mu Jezus: – Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach; a potem idź w ślad za Mną.
22. Usłyszawszy to Słowo, młodzieniec odszedł zasmucony, miał bowiem wiele bogactw.
23. Jezus zaś rzekł swoim uczniom: – Amen, mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebios.
24. I znowu mówię wam: – Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
25. Usłyszawszy to, uczniowie zdumiewali się ogromnie, mówiąc: – Któż zatem może być zbawiony?
26. Spojrzawszy zaś, Jezus rzekł im: – U ludzi jest to niemożliwe, u Boga zaś wszystko jest możliwe.

 

Mt 19, 16-26 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.