Boska Liturgia w Deva

Władycy Emilian, Abel i Guryj podczas Boskiej Liturgii w katedrze pw. św. Mikołaja w Deva

Kontynuujemy cykl publikacji, poświęconych pielgrzymce Bractwa CiM do Rumunii. W lipcu 2017 r. kilkunastoosobowa grupa parafianek z Lublina pielgrzymowała do największej rumuńskiej krainy – Transylwanii.  Wyjazd pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla, został zorganizowany przez Lubelskie Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Pielgrzymi mieli możność odwiedzenia wielu ważnych rumuńskich ośrodków prawosławnych w Transylwanii, między innymi Deva, gdzie swoją arcypasterską posługę sprawuje Władyka Guryj. Poniżej prezentujemy film z Boskiej Liturgii, sprawowanej przez Arcybiskupów Abla, Guryj i Emiliana w dniu św. Eliasza w prawosławnej katedrze pw. św. Mikołaja w Deva.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.