Boska Liturgia w Kątach

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Cerkiew prawosławna w KątachPrezentujemy fragmenty niedzielnego nabożeństwa z cerkwi w Kątach, która jest wspólnotą filialną parafii prawosławnej pw. Św. Piotra i Pawła w Zahorowie. Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.