Boska Liturgia w kobylańskiej świątyni

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w KobylanachZachęcamy do wysłuchania fragmentów Boskiej Liturgię sprawowanej w trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy w parafii prawosławnej w Kobylanach. Podczas tego i innych nabożeństw śpiewa parafialny chór pod dyrygenturą Natalii Iwaniuk. Zapis nagrań – Damian Łuciuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.