Boska Liturgia w Międzylesiu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Cerkiew wp. Zaśnięcia Św. Anny w MiędzylesiuZapraszamy do wysłuchania fragmentów  Boskiej Liturgii sprawowanej w VI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy w parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Św. Anny w Międzylesiu. Zapis nagrań – Damian Łuciuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.