Boska Liturgia w dniu święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Święto Lubelskiej Bogurodzicy - liturgiaŚwięto Lubelskiej Ikony Matki Bożej każdego roku skupia liczne grono wiernych zarówno z całej diecezji lubelsko-chełmskiej, jak i z zagranicy. W tym roku uroczystościom liturgicznym przewodził metropolita Astany i Kazachstanu Aleksander, zwierzchnik okręgu metropolitalnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Kazachstanie. Zapraszamy do wysłuchania Boskiej Liturgii.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.