Boska Liturgia w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Boska Liturgia w Centrum Kultury Prawosławnej31 maja br. Boską Liturgią w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie rozpoczęto Międzynarodową Konferencję Naukową –  „1150 lecie misji Św. Cyryla i Metodego w krajach Europy Środkowej”. Nabożeństwo celebrowali: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja Metropolita Krzysztof (Prawosławny Autokefaliczny Kościół Ziem Czeskich i Słowackich), Jego Ekscelencja Biskup Jerzy (Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz WP). W czasie Boskiej Liturgi śpiewał chór alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego i studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Zapis nagrania – Marcin Ochrymiuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.