Boska Liturgia w dniu św. Leoncjusza Wyznawcy

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Święto św. Leoncjusza Wyznawcy jest jednym z najważniejszych dla wiernych z Tarnogrodu i okolic, którzy licznie przybywają na uroczystości.  Okolicznym wyznawcom prawosławia towarzyszą wierni z całej diecezji lubelsko-chełmskiej, a także z Podlasia i Podkarpacia. Każdego roku uroczystościom przewodniczy arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.