Burzenie cerkwi w 1938 r.

Język nagrania - polski

Anna DanielukPublikujemy archiwalne wspomnienia Anny Danieluk, naocznego świadka burzenia cerkwi prawosławnej w Międzylesiu w 1938 r., które dobyło się w ramach akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej, zorganizowanej przez oficjalne polskie władze państwowe wiosną 1938 r. Nagranie pochodzi z filmu „Człowiek planuje a Bóg zarządza”, która powstał z okazji XX-lecia Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Film w całości można obejrzeć pod tym linkiem.