Całonocne czuwanie w turkowickim monasterze

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Monaster w TurkowicachPrezentujemy zapis nabożeństwa całonocnego czuwania sprawowanego w przeddzień święta ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej, któremu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, któremu towarzyszyli biskup Recife Ambroży (Brazylia), biskup lwowski i halicki Filaret (Ukraina) i biskup gorlicki Paisjusz (Polska). W modlitwie udział wzięło licznie przybyłe duchowieństwo, pielgrzymi i wierni z różnych części kraju. W czasie całonocnego czuwania śpiewały siostry z Turkowic i Zwierek.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.