Powołanie uczniów

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Prawosławia. W czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelia wg św. Jana – powołanie uczniów. Więcej→

Przebaczanie win

W ostatnią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, tzw. niedzielę Przebaczenia Win w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o przebaczaniu win, poście i prawdziwym skarbie. Więcej→