„Chołmszczaki” w USRR

Nina Mitkewycz urodziła się w okolicach Dniepropietrowska, ale jej rodzice pochodzili z Zahorowa. Pani Nina opowiedziała nam o skomplikowanym życiu prawosławnych Ukraińców z Podlasia i Chełmszczyzny po przymusowym wyjeździe do Związku Radzieckiego. Więcej→

Prawosławie w Uhrusku

O sytuacji społeczności prawosławnej skupionej wokół uhruskiej świątyni Zaśnięcia Bogarodzicy opowiedział nam ks. mitr. Jan Łukaszuk – dziekan