Prawosławie w Uhrusku

O sytuacji społeczności prawosławnej skupionej wokół uhruskiej świątyni Zaśnięcia Bogarodzicy opowiedział nam ks. mitr. Jan Łukaszuk – dziekan