Sztuka pisania ikon

W czasie ostatniej trzeciej edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” miał miejsce bardzo ciekawy warsztat pt. „Sztuka pisania ikon – warsztat dobrych praktyk ikonograficznych”. Więcej→