Prawosławna diaspora

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Arcybiskup Abel omawia drugi z soborowych dokumentów – Prawosławna diaspora. Więcej→

3 z 7<<...2345...>>