Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”. W drugiej części filmu JE Abp Abel snuje wciągającą opowieść o Prawosławiu.

Film powstał w ramach realizacji projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, którego beneficjentem jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. Celem projektu jest odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.

FE POIS

Produkcja filmu – SWC studio.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.