Cerkiew Prawosławna w I Rzeczpospolitej

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Wykład inauguracyjny, poświęcony Prawosławiu pt. „Cerkiew Prawosławna w I Rzeczpospolitej” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił Prof. dr hab. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Poniżej prezentujemy zapis audio tego ciekawego wystąpienia.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

historyk; kierownik Katedry Historii Europy ŚrodkowoWschodniej w Instytucie Historii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w historii Kościoła prawosławnego w Środkowej i Wschodniej Europie; jest autorem 55 książek i około 500 artykułów, m.in.; Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku (1991); Kościół prawosławny w Polsce (2006); Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku (2008); Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, (2014); Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, cz. l: Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka (2016), cz. II: Lata panowania Zygmunta Starego (2017).

 

„Lublin miasto zgody religijnej” – pod takim tytułem w dniach 29-31 października 2017 r. odbył się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który uświetnił 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecie Reformacji (1517), a także 100-lecie KUL (1918). Każdy z dni był poświęcony innej konfesji. I tak pierwszego dnia zostało zaprezentowane Prawosławie, drugiego Katolicyzm, a trzeciego Ewangelizm. Organizatorami tego ważnego wydarzenia naukowego byli: Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Miasto Lublin.

Lublin miasto zgody religijnej

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.