Cesarstwo Bułgarii

Dr Kamen Rikev

Cesarstwo Bułgarii to już IV część wykładu pt. Chrześcijańskie dziedzictwo Bułgarii, z którym wystąpił dr Kamen Rikev, znamienity humanista z Bułgarii, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i jednocześnie nasz parafianin. Wykład odbył się w ramach katechezy dla dorosłych w parafii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Dr Rikev bardzo interesująco opowiadał o bogatej historii swojej Ojczyzny Bułgarii, o jej tradycjach chrześcijańskich i bogatej kulturze.

Posłuchaj I części wykładu – Chrześcijańskie dziedzictwo Bułgarii ...

Posłuchaj II części wykładu – Cyryl i Metody byli Bułgarami?

Posłuchaj III części wykładu – Język cerkiewno-słowiański to starobułgarski? …