Chór Corda Vox z Terespola

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Corda VoxXVIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Tegoroczną edycję terespolskiego festiwalu otworzył Chór „Corda Vox” Zespołu Szkół Publicznych nr 1 z Terespola. To już wieloletnia tradycja, iż sobotni koncert otwiera rodzimy wykonawca. W latach poprzednich był to Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu, w tym roku młodzież z „Corda Vox”.

Żródło: www.mfkw.pl