Chór Dziecięcy Wierasok z Mińska

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Dziecięcy „Wierasok” z Mińska na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl