Chór dziecięcy z Brześcia na Białorusi

Język nagrania: ukraiński i rosyjski

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Dziecięcy Soboru pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl