Chór Kanon z Łomaz

Język nagrania: polski i ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Zespołu Szkół „Kanon” z Łomaz na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl