Chór Nauczycielski z Brześcia

Język nagrania: polski i rosyjski

Chór Nauczycielski przy Brzeskim Domu Kultury - Brześć (Białoruś)Występ Chóru Nauczycielskiego z Brzeskiego Domu Kultury z Brześcia na Białorusi w czasie niedzielnego koncertu XVIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.

 

Źródło: www.mfkw.pl