Chór parafialny z Bielska Podlaskiego

Język nagrania: ukraiński i rosyjski

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl