Chór parafialny z Kielc

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl