Chór parafialny z Międzylesia

Język nagrania: polski i ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Parafii Prawosławnej pw. św. Anny w Międzylesiu na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl