Chór parafialny z Terespola

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl