Chór rodzinny z Supraśla

Język nagrania: polski i ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Rodzinny Parafii Monasteru pw. Zwiastowania NMP w Supraślu na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl