Chór Soboru Garnizonowego pw. św. Mikołaja w Brześciu

Język nagrania: ukraiński i rosyjski

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Soboru Garnizonowego pw. św. Mikołaja w Brześciu na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl