Chór „Wołyńskie Dzwony” zaśpiewał Liturgię w Lublinie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Chor_Wolynski_DzwonyZapraszamy do wysłuchania obszernego fragmentu Boskiej Liturgii ze śpiewem chóru „Wołyńskie Dzwony” z Łucka. Chór cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej pod dyrygenturą Marii Wysłoćkiej-Fedosiuk zaśpiewał 20 stycznia br. podczas Boskiej Liturgii w parafii prawosławnej św. Metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Kultywowane są tu ukraińskie tradycje prawosławne, dlatego też goście z Wołynia, tak jak niegdyś prawosławne chóry na Chełmszczyźnie i Podlasiu, śpiewa w języku cerkiewnosłowiańskim z wymową ukraińską.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.