Chór z Kamieńca

Język nagrania - rosyjski

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Kamienieckiej Państwowej Szkoły Sztuk w Kamieńcu na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl