Chór żeński Lira ze Lwowa

Język nagrania - ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichChór Żeński „Lira” Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl